فرم نظرسنجی از ارباب رجوع

فرم نظرسنجی از ارباب رجوع

مراجعه کننده محترم باسلام:
پرسشنامه ای که ملاحظه می نمایید به منظور تکریم ارباب رجوع و بهبود نحوه خدمت رسانی به شمامراجعین عزیز می باشد،لطفا این مرکز را در راستای این هدف و با توجه به موارد ذیل و همچنین ارائه پیشنهادهای لازم یاری نمایید.