فرم گزارش خطا

فرم گزارش خطا

همکار محترم با سلام:
لطفاً خطاهایی را که مشاهده نموده‌اید یا مرتکب شده‌اید در این فرم ثبت نموده (نیاز به ثبت مشخصات فردی نمی‌باشد) .اطمینان داشته باشید که حتی در صورت ثبت نام و مشخصات فردی در فرم، مشخصات شما محرمانه خواهد ماند. فقط جهت جلوگیری از تکرار موارد مشابه و به عنوان تجربیات مستند اطلاعات فرم در اختیار سایر همکاران شما قرار خواهد گرفت. از همکاری و احساس مسئولیت شما صمیمانه قدردانی می‌نماییم