فرم سنجش رضایت شغلی کارکنان بیمارستان شهید بهشتی تفت

فرم سنجش رضایت شغلی کارکنان بیمارستان شهید بهشتی تفت

ضمن سلام وآرزوی توفیق
با عنایت به اینکه افزایش بهره وری نیروی انسانی از اهداف مهم این مرکز محسوب میشود بررسی رضایت مندی کارکنان میتواند تاثیر زیادی در شناخت راهکارهای موثر به منظوردستیابی به این هدف داشته باشد لذا خواهشمند است با تکمیل این پرسشنامه مسئولین بیمارستان در دستیابی به این هدف یاری نمایید.
از همکاری شما متشکریم