فرم رضایت سنجی بیمار

فرم رضایت سنجی بیمار

این مرکز در نظر دارد با استفاده از نظرات شما عزیزان ارائه خدمات در بخش های بستری را ارزیابی نموده و جهت ارتقاء کیفیت و بهبود عملکرد بخش، اقدامات لازم را انجام دهد؛ خواهشمند است فرم مربوطه را با دقت تکمیل نمائید.