پرسشنامه ارزیابی رضایتمندی بیماران از مراقبت های پرستاری در بیمارستان شهید دکتر رهنمون

پرسشنامه ارزیابی رضایتمندی بیماران از مراقبت های پرستاری در بیمارستان شهید دکتر رهنمون

با سلام و آرزوی سلامتی کامل برای شما مددجوی گرامی:
از اینکه بیمارستان ما را برای درمان انتخاب کرده اید از شما سپاسگذار هستیم ، بر آنیم برای ارائه ی هر چه بهتر خدمات پرستاری در این بیمارستان نظرات شما برای تیم پرستاری بسیار حائز اهمیت است ، لذا از شما مدجوی گرامی تقاضا می شود ، این پرسشنامه که باهدف تعیین میزان رضایتمندی شما بیماران محترم از خدمات پرستاری طراحی شده است را تکمیل فرمائید ، کافی است در مقابل هر عبارت گزینه ای که مطابق نظر شماست را انتخاب کنید.
اطاعات شما به صورت محرمانه به دست مسئولین ارشد پرستاری بیمارستان می رسد.
پیشاپیش از همکاری شما سپاسگذاریم.