پرسشنامه رضایت ارباب رجوع از خدمات دانشگاه

پرسشنامه رضایت ارباب رجوع از خدمات دانشگاه

سرور گرامی
باسلام و احترام
لطفا بمنظور ارتقاء وضعیت فرآیندهای دانشگاه (بویژه فرآیندهای شناسه دار دستگاه) ، نظرات و پیشنهادهای خود را به ما هدیه نمایید.
باتشکر
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه