پرسشنامه سنجش نگرش کارکنان

پرسشنامه سنجش نگرش کارکنان

همكار ارجمند؛
سلام عليكم
الف- با توجه به اهمیت نظرات جنابعالی در بهبود و پیشرفت امور بیمارستان این نظرخواهی انجام می‏شود. اگر همه نظرات را نتوانیم یکباره به اجرا بگذاریم امیدواریم به مرور زمان به این مهم دست یابیم.

ب- از اینکه با دقت سوالات را مطالعه کرده و سعی خواهید نمود با صداقت به آنها پاسخگو باشید، سپاسگزاریم.
ج- در بخش اطلاعات فردی، اجباری به پاسخگویی وجود ندارد ولی در صورت پاسخگویی لطفا اطلاعات به درستی تکمیل شود.