فرم گزارش دهی خطاهای پزشکی

فرم گزارش دهی خطاهای پزشکی

همکار گرامی:
هدف از گزارش خطا ها عدم تکرار آن می باشد .تنبیه یا سرزنشی از سوی سازمان صورت نخواهد گرفت .
در ضمن تکمیل آیتم های ستاره دار الزامی است
همچنین می توانید از طریق سیستم پیامکی 03532424041 گزارش دهی بفرمائید.