فرم پیشنهادات و انتقادات

فرم پیشنهادات و انتقادات

به بخش نظام پیشنهادهای مرکز قلب محمد صادق افشار یزد خوش آمدید. نظام پیشنهادهای این مرکز، بخشی از طرح تکریم ارباب رجوع جهت بهبود ارائه خدمات به بیماران است. لازم به ذکر است مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی، اطلاعات ورودی شما به هیچ وجه در اختیار عموم قرار نخواهد گرفت. لذا با ارائه پیشنهادهای سازنده خود ما را در ارتقای خدمات یاری رسانید.