پیگیری امور بیماران/ رسیدگی به شکایات

پیگیری امور بیماران/ رسیدگی به شکایات

به بخش نظام شکایات مرکز قلب محمد صادق افشار یزد خوش آمدید. نظام شکایات این مرکز، بخشی از طرح تکریم ارباب رجوع جهت بهبود ارائه خدمات به بیماران است. لازم به ذکر است مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی، اطلاعات ورودی شما به هیچ وجه در اختیار عموم قرار نخواهد گرفت.