فرم پیش ثبت نام کلاس های آموزشی - بیمارستان شهید صدوقی

فرم پیش ثبت نام کلاس های آموزشی - بیمارستان شهید صدوقی

کلاسهای آموزشی بهمن ماه 98 بشرح ذیل اعلام می گردد در ضمن ثبت کلاسهای حضوری در سامانه آموزش با ثبت فرم نظرسنجی و آزمون بعد از اتمام کلاس درسامانه آموزشی 10.10.10.96:85 در پورتال آموزش می باشد .

برای مشاهده برنامه کلاس ها بر روی این لینک کلیک نمایید
https://web.ssu.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=16&tempname=shahidsadoghi&PageID=13642&isPopUp=False