فرم پیگیری امور بیماران

فرم پیگیری امور بیماران

این بخش با هدف بهبود ارائه خدمات به بیماران ایجاد شده است و مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی، اطلاعات ورودی شما به هیچ وجه در اختیار عموم قرار نخواهد گرفت .لازم به ذکر است که ثبت مشخصات فردی اختیاری می باشد .