غربالگری عفونت بیمارستانی

غربالگری عفونت بیمارستانی

همکاران محترم سلام
این فرم جهت شناسایی موارد ابتلا به عفونت بیمارستانی و فالوآپ بیماران جراحی طراحی شده است.
لطفا اطلاعات خواسته شده را بدقت تکمیل نمایید.