^ثبت نام در پویش مردمی حامیان سلامت

^ثبت نام در پویش مردمی حامیان سلامت

این فرم جهت ثبت نام،امضای بیانیه،ارسال پیام وتصویر جهت کمپین(پویش مردمی) حمایت از سلامت با نخریدن کالاهای سلامت محور قاچاق از جمله دارو،غذا، مکمل ،آرایشی وبهداشتی وملزومات پزشکی وخریدن محصولات دارای پروانه ساخت بهداشتی وبرچسب اصالت کالا ونشانگر رنگی تغذیه ای، می باشد. پس از ثبت نام وامضا بیانیه در مراجعات بعدی جهت ارسال نظر وعکس از قسمت ارسال عکس ونظر اقدام نمایید.