مشاوره کلینیک آندروژی

مشاوره کلینیک آندروژی

با توجه به شیوع بیماری کرونا و اهمیت حفظ فاصله اجتماعی ، نیز اهمیت پیگیری و مشاوره مراجعه کنندگان محترم به مرکز تحقیقات درمان ناباروی یزد بر آن شدیم تا با راه اندازی سامانه درمان از راه دور خدمتگزار شما باشیم.