فرم تماس با مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اشکذر

فرم تماس با مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اشکذر

شما می توانید از طریق این فرم مستقیماً با مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اشکذر جناب سرکار خانم دکتر لیلا ابدی در تماس باشید(اعم از بهداشتی -درمانی و سایر امور بهداشت و درمان شهرستان).