فرم نظر سنجی از مراجعین درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی

فرم نظر سنجی از مراجعین درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی

مراجعه کننده گرامی : تکمیل این فرم بدون نام و صرفاً در جهت افزایش کیفیت خدمات ارائه شده می باشد . خواهشمند است با پاسخ بهتر درمانگاه را یاری نمائید.