فرم ارزیابی توانمندی و مهارت های دانش آموختگان

فرم ارزیابی توانمندی و مهارت های دانش آموختگان

دانش آموخته محترم رشته پرستاری دانشکده پرستاری میبد این سوالات به منظور " اطلاع از وضعیت توانمندی ها و مهارت های آموخته شده" شما طراحی گردیده است خواهشمند است فرم زیر را تکمیل نمایید، پیشاپیش از شما کمال تشکر را داریم.