فرم ارتباط با دانش آموختگان دانشکده پرستاری میبد

فرم ارتباط با دانش آموختگان دانشکده پرستاری میبد

دانش آموخته عزیز
با سلام ضمن آرزوی موفقیت و بهروزی برای شما، خواهشمندیم به منظور برقراری و حفظ ارتباط بیشتر با دانشکده و پیگیری نظرات و پیشنهادات شما در ارتقای کیفیت آموزشی رشته پرستاری، فرم ذیل را تکمیل نمایید از همکاری شما کمال تشکر را داریم.