فرم ارزیابی رضایت مندی دانش آموختگان از دوره آموزشی در دانشکده پرستاری میبد

فرم ارزیابی رضایت مندی دانش آموختگان از دوره آموزشی در دانشکده پرستاری میبد

دانش‌آموخته محترم دانشکده پرستاری میبد پرسشنامه‌ی حاضر به منظور "بررسي رضایت مندی شما از دوره آموزشی در دانشکده پرستاری " است. خــروجي مطالعه، نیاز سنجی در زمینه اصلاح برنامه‌های آموزشي، کیفیت‌بخشی به برنامه‌ها، افزايش مهارت‌آموزی در رشته‌ تحصيلي و تطبيق آن‌ با نيازهاي جامعه است. از جنابعالي درخواست می‌گردد با اختصاص زمان ارزشمند خود و با صبر و حوصله به سؤالات مطروحه پاسخ دهيد.