دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

دفتر امور ایثارگران

دفتر ایثارگران در یک نگاه

جهت کسب اطلاع بیشتر در مورد دفتر ایثارگران دانشگاه و آشنایی مختصر با ما روی لینک پائینی کلیک کنید

ارتباط با کارشناسان

جهت ارتباط با کارشناسان ما روی دکمه پائینی کلیک نمائید و سوالات خود را مطرح و جواب دریافت نمائید

خاطرات ایثارگران

جهت ارسال آثار و دستاورد های خود روی لینک پائینی کلیک نموده و آثار خود را برایمان ارسال نمائید