یازدهمین همایش ادواری انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران    


پیام رئیس انجمن غدد و متابولیسم کودکان در شرایط فعلی دانشگاهها و فراگیران پزشکی نیاز به تحول در آموزش دارند. این تحول از مصرف بدون ضابطهGNRH Analogue، استفاده بی حد هورمون رشد ، رفت و آمد ها و نگرانی های بی جهت مادران نسبت به تفسیر های متفاوت به تست های غربالگری تیروئید جلوگیری خواهد کرد. آموزش صحیح مانع هدر رفت منابع مالی محدود کشور می شود و وضع اسف بار بیماران متابولیک را سامان خواهد داد. بهمین جهت برنامه های یازدهمین همایش را طوری برنامه ریزی کرده ایم که مسائل و مشکلات جاری را به بحث و تبادل نظرمی گذارد
. از همکاران گرامی توقع داریم با ارسال خلاصه مقالات و مشارکت فعال در بحث ها در انتقال تجربیات خود همگان را متنفع کنند.
دکتر علی ربانی

دریافت فایل پیام

محورهای همایش

  • رشد
  • بیماری های متابولیک
  • بلوغ
  • تیروئید
  • دیابت

دریافت فایل بوستر در ابعاد اصلی ‍‍

تاریخ های مهم

  • پانزده اسفند 1396

برگزار کنندگان

Adminica

Adminica is a cleanly coded, beautifully styled, easily customisable, cross-browser compatible Web Application Interface.

Adminica is packed full of features, allowing you unlimited combinations of layouts, controls and styles to ensure you have a trully unique app.

Adminica can scale itself automatically to fit whatever screen resolution the user has. The interface works perfectly all the way down to iPhone size

خروج

شما با موفقیت از سایت یازدهمین همایش سراسری غدد و متابولیسم کودکان خارج شدید ....

Registration Form

All the form fields can be just as easily used in a dialog.

Delete File

Please confirm that you want to delete this file.

Adminica

Adminica is a cleanly coded, beautifully styled, easily customisable, cross-browser compatible Web Application Interface.

Adminica is packed full of features, allowing you unlimited combinations of layouts, controls and styles to ensure you have a trully unique app.

Adminica can scale itself automatically to fit whatever screen resolution the user has. The interface works perfectly all the way down to iPhone size

خروج

شما با موفقیت از سایت یازدهمین همایش سراسری غدد و متابولیسم کودکان خارج شدید ....

loading