پنحشنبه 2 خرداد 1398   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مناقصهعمومی25483خیر
1398/02/11
1398/02/14
1398/02/25
مناقصهعمومی2779خیر
1398/01/10
1398/01/14
1398/01/25
فراخوانعمومی0202خیر
1398/01/10
1398/01/14
1398/01/25
فراخوانعمومی0001236خیر
1397/12/28
1398/01/24
1398/01/25
مناقصهعمومی312187خیر
1397/12/25
1398/01/02
1398/01/25
مناقصهعمومی000003خیر
1397/12/08
1397/12/18
1397/12/19
مناقصهعمومی294322خیر
1397/12/07
1397/12/08
1397/12/19
مناقصهعمومی289925خیر
1397/12/04
1397/12/07
1397/12/19
مناقصهعمومی286822خیر
1397/12/01
1397/12/11
1397/12/12
مناقصهعمومی0012خیر
1397/11/27
1397/11/28
1397/11/28
مناقصهعمومی282603خیر
1397/11/27
1397/11/30
1398/12/12
مناقصهعمومی277036خیر
1397/11/19
1397/11/23
1397/11/24
مناقصهعمومی274584خیر
1397/11/15
1397/11/16
1397/11/28
مناقصهعمومی273027خیر
1397/11/14
1397/11/16
1397/11/28
مناقصهعمومی268933خیر
1397/11/10
1397/11/13
1397/11/28
مناقصهعمومی269812خیر
1397/11/10
1397/11/13
1397/11/28
مناقصهعمومی266206خیر
1397/11/07
1397/11/12
1397/11/24
مناقصهعمومی266390خیر
1397/11/07
1397/11/12
1397/11/24
مناقصهعمومی(247119)خیر
1397/10/22
1397/10/29
1397/10/30
صفحات
در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  


جستجو
شماره:
موضوع:
نوع معامله:
روش معامله:
روش تعیین برنده:
"مهلت خرید اسناد "از:
"مهلت خرید اسناد "تا:
تاریخ بازگشایی پاکات:
تاریخ ثبت:
در حال بارگزاری
                                                                                                                                                       


برای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.