دوشنبه 29 مهر 1398   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مناقصهعمومی247119خیر
1397/10/17
1397/10/18
1397/10/30
مناقصهعمومی237048خیر
1397/10/05
1397/10/08
1397/10/09
مناقصهعمومی003خیر
1397/10/03
1397/10/08
1397/10/09
مناقصهعمومی232787خیر
1397/10/02
1397/10/05
1397/10/16
مناقصهعمومی229127خیر
1397/09/28
1397/10/01
1397/10/16
مناقصهعمومی225871خیر
1397/09/25
1397/09/27
1397/10/09
مناقصهعمومی225900خیر
1397/09/25
1397/09/27
1397/10/09
مناقصهعمومی225904خیر
1397/09/25
1397/09/27
1397/10/09
مزایدهعمومی214331خیر
1397/09/13
1397/09/19
1397/09/20
استعلامعمومی202278خیر
1397/08/29
1397/09/05
1397/09/06
استعلامعمومی199063خیر
1397/08/26
1397/08/29
1397/08/30
استعلامعمومی192787خیر
1397/08/20
1397/08/22
1397/08/23
مناقصهعمومی189467خیر
1397/08/13
1397/08/19
1397/08/20
مناقصهعمومی186511خیر
1397/08/09
1397/08/15
1397/08/27
مناقصهعمومی184118خیر
1397/08/06
1397/08/09
1397/08/20
مناقصهعمومی184127خیر
1397/08/06
1397/08/09
1397/08/20
مناقصهعمومی174379خیر
1397/07/26
1397/07/28
1397/07/29
مناقصهعمومی164211خیر
1397/07/16
1397/07/18
1397/07/29
مناقصهعمومی164215خیر
1397/07/16
1397/07/18
1397/07/29
صفحات
در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  


جستجو
شماره:
موضوع:
نوع معامله:
روش معامله:
روش تعیین برنده:
"مهلت خرید اسناد "از:
"مهلت خرید اسناد "تا:
تاریخ بازگشایی پاکات:
تاریخ ثبت:
در حال بارگزاری
                                                                                                                                                       


برای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.