شنبه 22 مرداد 1401   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مناقصهعمومی49562خیر
1394/03/17
1394/03/24
1394/04/10
مناقصهعمومی10خیر
1394/03/05
1394/03/09
1394/03/10
مناقصهعمومی40739خیر
1394/03/03
1394/03/08
1394/03/20
مناقصهعمومی28987خیر
1394/02/20
1394/02/23
1394/03/06
مناقصهعمومی28988خیر
1394/02/20
1394/02/23
1394/03/06
مزایدهعمومی29761خیر
1394/02/20
1394/02/24
1394/03/06
مناقصهعمومی20695خیر
1394/02/07
1394/02/10
1394/02/23
مناقصهعمومی00خیر
1394/02/01
1394/02/13
1394/02/28
مناقصهعمومی5877خیر
1394/01/17
1394/01/25
1394/02/08
مناقصهعمومی188581خیر
1393/09/18
1393/09/26
1393/10/13
مناقصهعمومی187850خیر
1393/09/18
1393/09/26
1393/10/13
مناقصهعمومی187782خیر
1393/09/18
1393/09/26
1393/10/13
مناقصهعمومی167968خیر
1393/08/21
1393/08/24
1393/09/08
استعلامعمومی167018خیر
1393/08/20
1393/08/25
1393/08/26
فراخوانعمومی123خیر
1393/08/12
1393/08/20
1393/09/05
مزایدهعمومی154599خیر
1393/08/03
1393/08/10
1393/08/24
استعلامعمومی130430خیر
1393/07/01
1393/07/08
1393/07/10
فراخوانعمومی0خیر
1393/06/25
1393/07/15
1393/07/16
مزایدهعمومی96983خیر
1393/05/20
1393/05/29
1393/05/29
صفحات
در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  


جستجو
شماره:
موضوع:
نوع معامله:
روش معامله:
روش تعیین برنده:
"مهلت خرید اسناد "از:
"مهلت خرید اسناد "تا:
تاریخ بازگشایی پاکات:
تاریخ ثبت:
در حال بارگزاری
                                                                                                                                                       


برای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.