شنبه 22 مرداد 1401   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مناقصهعمومی75797خیر
1393/04/22
1393/04/26
1393/05/14
مناقصهعمومی75794خیر
1393/04/22
1393/04/30
1393/05/12
مناقصهعمومی63059خیر
1393/04/04
1393/04/10
1393/04/23
مناقصهعمومی57916خیر
1393/03/27
1393/04/01
1393/04/15
مناقصهعمومی41070خیر
1393/03/04
1393/03/11
1393/04/01
مناقصهعمومی233610خیر
1392/11/30
1392/12/05
1392/12/21
مناقصهعمومی213027خیر
1392/11/07
1392/11/12
1392/11/27
مناقصهعمومی173089خیر
1392/09/12
1392/09/19
1392/10/09
مناقصهعمومی102828خیر
1392/06/09
1392/06/13
1392/06/26
1
1
بله
مناقصهمحدود1
1
بله
مناقصه1
1
بله
محدود1
1
بله
1
1
بله
1&n998774=v981337
1
بله
عمومی1
1
بله
صفحات
در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  


جستجو
شماره:
موضوع:
نوع معامله:
روش معامله:
روش تعیین برنده:
"مهلت خرید اسناد "از:
"مهلت خرید اسناد "تا:
تاریخ بازگشایی پاکات:
تاریخ ثبت:
در حال بارگزاری
                                                                                                                                                       


برای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.