چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مناقصهعمومی92970خیر
1400/04/20
1400/04/26
1400/05/06
مناقصهعمومی88840خیر
1400/04/15
1400/04/19
1400/04/29
مناقصهعمومی84865خیر
1400/04/10
1400/04/13
1400/04/23
مناقصهعمومی83911خیر
1400/04/09
1400/04/12
1400/04/23
مناقصهعمومی83785خیر
1400/04/09
1400/04/12
1400/04/23
مناقصهعمومی83705خیر
1400/04/09
1400/04/12
1400/04/23
مناقصهعمومی83819خیر
1400/04/09
1400/04/12
1400/04/23
مناقصهعمومی82602خیر
1400/04/08
1400/04/12
1400/04/23
مناقصهعمومی83314بله
1400/04/08
1400/04/12
1400/04/23
مناقصهعمومی75455خیر
1400/04/02
1400/04/05
1400/04/16
مناقصهعمومی76840خیر
1400/04/02
1400/04/05
1400/04/16
مناقصهعمومی71766خیر
1400/03/31
1400/04/02
1400/04/16
مناقصهعمومی71714خیر
1400/03/31
1400/04/02
1400/04/16
مناقصهعمومی71700خیر
1400/03/31
1400/04/02
1400/04/16
مناقصهعمومی65621خیر
1400/03/22
1400/03/29
1400/04/09
مناقصهعمومی61697خیر
1400/03/18
1400/03/20
1400/03/31
مناقصهعمومی61685خیر
1400/03/18
1400/03/20
1400/03/31
مناقصهعمومی61723خیر
1400/03/18
1400/03/20
1400/03/31
مناقصهعمومی61669خیر
1400/03/18
1400/03/20
1400/03/31
صفحات
در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  


جستجو
شماره:
موضوع:
نوع معامله:
روش معامله:
روش تعیین برنده:
"مهلت خرید اسناد "از:
"مهلت خرید اسناد "تا:
تاریخ بازگشایی پاکات:
تاریخ ثبت:
در حال بارگزاری
                                                                                                                                                       


برای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.