چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مناقصهعمومی61642خیر
1400/03/18
1400/03/20
1400/03/31
مناقصهعمومی61703خیر
1400/03/18
1400/03/20
1400/03/31
مناقصهعمومی61784خیر
1400/03/17
1400/03/20
1400/03/31
فراخوانعمومی59952خیر
1400/03/12
1400/03/25
1400/03/25
مناقصهعمومی58098خیر
1400/03/11
1400/03/13
1400/03/26
مناقصهعمومی58379بله
1400/03/11
1400/03/13
1400/03/26
مناقصهعمومی58099خیر
1400/03/11
1400/03/13
1400/03/26
مناقصهعمومی58380خیر
1400/03/11
1400/03/13
1400/03/26
مناقصهعمومی58376خیر
1400/03/11
1400/03/13
1400/03/26
مناقصهعمومی50264خیر
1400/03/04
1400/03/09
1400/03/19
مناقصهعمومی47757خیر
1400/03/03
1400/03/09
1400/03/19
مناقصهعمومی43131خیر
1400/02/26
1400/02/29
1400/03/08
مناقصهعمومی43141خیر
1400/02/26
1400/02/29
1400/03/08
مناقصهعمومی37464خیر
1400/02/20
1400/02/26
1400/03/05
مناقصهعمومی34916خیر
1400/02/18
1400/02/19
1400/02/29
مناقصهعمومی34917خیر
1400/02/18
1400/02/19
1400/02/29
مناقصهعمومی34952خیر
1400/02/18
1400/02/19
1400/02/29
مناقصهعمومی34953خیر
1400/02/18
1400/02/19
1400/02/29
مناقصهعمومی34876خیر
1400/02/18
1400/02/19
1400/02/29
صفحات
در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  


جستجو
شماره:
موضوع:
نوع معامله:
روش معامله:
روش تعیین برنده:
"مهلت خرید اسناد "از:
"مهلت خرید اسناد "تا:
تاریخ بازگشایی پاکات:
تاریخ ثبت:
در حال بارگزاری
                                                                                                                                                       


برای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.