يکشنبه 24 شهريور 1398   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مناقصهعمومی104640خیر
1397/05/14
1397/06/03
1397/06/04
مناقصهعمومی101207خیر
1397/05/09
1397/05/14
1397/05/28
مناقصهعمومی101345خیر
1397/05/09
1397/05/14
1397/05/28
مناقصهعمومی100362خیر
1397/05/08
1397/05/17
1397/06/04
مناقصهعمومی95946خیر
1397/05/03
1397/05/07
1397/05/21
مناقصهعمومی96157خیر
1397/05/03
1397/05/07
1397/05/21
مناقصهعمومی96301خیر
1397/05/03
1397/05/13
1397/05/14
مناقصهعمومی93291خیر
1397/05/01
1397/05/06
1397/06/04
مناقصهعمومی93291خیر
1397/05/01
1397/05/06
1397/05/21
مناقصهعمومی88627خیر
1397/04/27
1397/05/01
1397/05/14
مناقصهعمومی87355خیر
1397/04/25
1397/04/25
1397/04/26
استعلامعمومی87778خیر
1397/04/25
1397/04/27
1397/04/30
استعلامعمومی87806خیر
1397/04/25
1397/04/27
1397/04/30
مناقصهعمومی87893خیر
1397/04/25
1397/05/01
1397/05/14
مناقصهعمومی87770خیر
1397/04/25
1397/05/01
1397/05/14
مناقصهعمومی84898خیر
1397/04/23
1397/04/25
1397/04/26
مناقصهعمومی84121خیر
1397/04/20
1397/04/25
1397/04/26
مناقصهعمومی83211خیر
1397/04/19
1397/04/20
1397/04/31
مناقصهعمومی83207خیر
1397/04/19
1397/04/20
1397/04/31
صفحات
در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  


جستجو
شماره:
موضوع:
نوع معامله:
روش معامله:
روش تعیین برنده:
"مهلت خرید اسناد "از:
"مهلت خرید اسناد "تا:
تاریخ بازگشایی پاکات:
تاریخ ثبت:
در حال بارگزاری
                                                                                                                                                       


برای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.