چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مناقصهعمومی34875خیر
1400/02/18
1400/02/19
1400/02/29
مناقصهعمومی32345خیر
1400/02/13
1400/02/18
1400/02/29
مناقصهعمومی32179خیر
1400/02/13
1400/02/18
1400/02/29
مناقصهعمومی32644خیر
1400/02/13
1400/02/18
1400/02/29
مناقصهعمومی29064خیر
1400/02/08
1400/02/15
1400/02/26
مناقصهعمومی29866خیر
1400/02/08
1400/02/15
1400/02/26
مناقصهعمومی28026خیر
1400/02/07
1400/02/15
1400/02/26
مناقصهعمومی25752خیر
1400/02/05
1400/02/08
1400/02/19
مناقصهعمومی25875خیر
1400/02/05
1400/02/08
1400/02/19
مناقصهعمومی23144خیر
1400/02/01
1400/02/08
1400/02/19
مزایدهعمومی22153خیر
1400/01/31
1400/02/11
1400/02/12
مناقصهعمومی19755خیر
1400/01/29
1400/02/02
1400/02/12
مناقصهعمومی16850خیر
1400/01/25
1400/02/01
1400/02/12
مناقصهعمومی16849خیر
1400/01/25
1400/02/01
1400/02/12
مناقصهعمومی16846خیر
1400/01/25
1400/02/01
1400/02/12
مناقصهعمومی16847خیر
1400/01/25
1400/02/01
1400/02/12
مناقصهعمومی16832خیر
1400/01/25
1400/02/01
1400/02/12
مناقصهعمومی16831خیر
1400/01/25
1400/02/01
1400/02/12
مناقصهعمومی8747خیر
1400/01/17
1400/01/21
1400/01/31
صفحات
در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  


جستجو
شماره:
موضوع:
نوع معامله:
روش معامله:
روش تعیین برنده:
"مهلت خرید اسناد "از:
"مهلت خرید اسناد "تا:
تاریخ بازگشایی پاکات:
تاریخ ثبت:
در حال بارگزاری
                                                                                                                                                       


برای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.