• هم اکنون 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
رای : 0.0 از 0 رای

روش صحیح آمپول زدن

لطفا فلش پلیر را نصب نموده و همچنین جاوا اسکریپت سیستم خود را فعال کنید


خاموش کردن صفحه

توضیحات

تکنیک تزریق عضلانی 1- هدف از تزریق عضلانی و روش انجام آن را برای بیمار تشریح نمائید. 2- کارت دارویی و کارتکس را با پرونده بیمار چک نمائید. 3- بیمار را با استفاده از نام و نام خانوادگی به طرز صحیحی شناسایی نمائید. 4- به تاریخ انقضای آمپول یا ویال توجه کنید. 5- دستها را شسته و در صورت امکان دستکش بپوشید. 6- با استفاده از پاراوان یک محیط خصوصی برای بیمار مهیا نمائید. 7- سرنگ و سوزن مناسب با آمپول یا ویال را انتخاب کنید. 8- آمپول یا ویال دستور داده شده را آماده نمائید. 9- از بیمار بپرسید که آیا سابقه حساسیت دارویی دارد یا خیر 10- در صورتی که بیمار به دارویی حساسیت داشته باشد پزشک را مطلع سازید. 11- محل تزریق را با توجه به وضعیت بیمار و حجم دارو انتخاب نمائید. 12- برای تزریق در عضله ونتروگلوتیال کف دست خود را روی تروکانتر بزرگ استخوان فمور قراردهید به طوری که انگشت شست به طرف کشاله ران و سایر انگشتان به صورت کاملاً باز از هم به طرف بالا قرار گیرند (انگشت اشاره باید روی تاج قدامی فوقانی استخوان ایلیاک قرار گیرد) محل تزریق در وسط ناحیه ای است که بین انگشت اشاره وسطی قرار دارد. 13 - در صورتی که از عضله ونتروگلوتیال برای تزریق عضلانی استفاده می کنید، فقط مجاز به تزریق 5 سی سی از دارو می باشید . 14-برای تزریق در عضله درسال گلوتئال (درسو گلوتئال) باسن را به چهار قسمت تقسیم و دارو را در یک چهارم فوقانی خارجی تزریق نمائید. 15-در صورتی که عضله درسال گلوتئال برای تزریق استفاده می کنید فقط مجاز به تزریق 5 سی سی از دارو می باشید. 16-برای تزریق در عضله دلتوئید دارو را دو تا سه انگشت پایین تر از زایده آکرومیون یا5-5/2 سانتی متر پایین تر از زایده آکرومیون انجام دهید. 17-در صورتی که از عضله دلتوئید برای تزریق استفاده می کنید فقط مجاز به تزریق 2 سی سی از دارو می باشید. 18-برای تزریق در عضله قدامی خارجی ران بهترین محل ، میان ران می باشد. 19-در صورتی که از عضله قدامی خارجی ران برای تزریق استفاده می کنید فقط مجاز به تزریق 5 سی سی از دارو می باشد. 20-سرپوش سوزن را بردارید. 21-محل تزریق را با استفاده از پنبه آغشته به ماده ضد عفونی کننده به صورت دورانی از مرکز به اطراف تا شعاع 5 سانتی متر ضد عفونی نمائید. (30 تا 40 ثانیه صبر کنید که موضع ضد عفونی شده خشک شود. ) 22-برای اینکه بیمار درد کمتری در حین تزریق احساس کند به روش زیر اقدام کنید : الف ) سر سوزن را عوض کنید. ب) بیمار را تشویق نمائید تا عضلات خود را شل کند. ج) هنگام تزریق از بیمار بخواهید که نفس عمیق کشیده یا انگشتان خود را تکان دهد. د) دارو را به آرامی تزریق کنید. هـ ) اجازه دهید تا ماده ضد عفونی کننده خشک شود سپس اقدام به تزریق نمائید. و) با صحبت کردن با بیمار هواس او را پرت نمائید. 23- با توجه به محل تزریق و محلول تجویز شده کوچکترین شماره سرسوزن را استفاده نمائید. 24- هرگز سوزن را بدون حمایت روی بدن بیمار رها نکنید. 25- جهت انتخاب محل تزریق به بیمار اختیار داده و طبق آن عمل نمائید. 26- سرنگ را با دست غالب بین انگشت سبابه و شست نگهداشته و سوزن را با زاویه 90 درجه سریع حدود 5-5/3 سانتی متر وارد بافت نمائید (طول سوزن متناسب با نوع عضله باشد.) 27- از آرام و آهسته وارد کردن سوزن به داخل عضله خودداری نمائید چون باعث درد می شود. 28- پس از ورود سوزن به داخل عضله بلافاصله پیستون سرنگ را به عقب کشیده 29- در صورتی که در حین آسپیره ،خون وارد سرنگ نشد به طور آهسته دارو را تزریق نمائید (هر یک سی سی از دارو را در طی ده ثانیه تزریق نمائید. ) 30-در صورتی که در حین آسپیره ، خون وارد سرنگ شد، دارو را دور ریخته و از سرنگ و داروی جدید استفاده نمائید. 31- پس از تزریق کامل دارو سوزن را با سرعت بیرون بکشید . 32- از آهسته در آوردن سوزن پس از تزریق خودداری نمائید چون باعث تشدید درد می گردد. 33- پس از اتمام تزریق و درآوردن سوزن با استفاده از پنبه آغشته به ماده ضد عفونی کننده محل تزریق را ماساژ دهید مگر اینکه ممنوعیتی داشته باشد. 34- از تزریق عضلانی در افرادی که بیماری های انعقادی مانند هموفیلی دارند خودداری نموده و یا در صورت نیاز قبل از تزریق پزشک را مطلع سازید. 35- در صورت بروز هر گونه مشکل پس از تزریق عضلانی پزشک را با خبر نمائید. 36- نیدل را در Safety Box انداخته و از قرار دادن درپوش روی نیدل تزریق شده پرهیز نمائید. 37- بیمار را در وضعیت راحتی قراردهید . وسائل را به طرز صحیحی جمع آوری نموده . دستکش ها را درآورده و دستها را بشوئید. 38- این اقدام را به طرز صحیحی در پرونده بیمار ثبت نمائید . مراحل تزریق عضلانی به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد: ورود سوزن /آسپیره نمودن / تزریق دارو / درآوردن سرنگ و سوزن / ماساژ ناحیه منبع : روش های پرستاری بالینی انتشارات کتاب برنا

فیلم: روش صحیح آمپول زدن
نام کلیپ:
دسته بندی: آموزش خدمات درمانی
تعداد مشاهده کنندگان: 149742
ارسال شده توسط: rink