رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، در اولین نشست علمی بیماریهای مشترک انسان و حیوان، با اشاره به اینکه بیماریهای مشترک انسان و حیوان، هزینه اقتصادی سنگینی به کشور تحمیل می کند، این نوع بیماریهای را ، پیچیده ترین نوع ...

معاون بهداشتی دانشگاه که در نشست علمی بیماریهای مشترک انسان و دام سخن می گفت با اشاره به ابعاد زیانبار و بعضا غیر قابل جبران برخی از بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان افزود: بیش از دو سوم بیماریهای واگیر، به بیماریهای مشترک انسان...

با تلاش و پیگیری مهندسین بهداشت محیط شهرستان یزد و طی بیش از 9 هزار بازرسی صورت گرفته از ابتدای سال جاری تاکنون، میزان 23 تن مواد غذایی فاسد، کشف و پس از طی مراحل قانونی، معدوم سازی شد.

برای نخستین بار در کشور تجهیزات تصویربرداری دو بعدی و سه بعدی تمام بدن (EOS) در بیمارستان شهید صدوقی یزد به بهره برداری می رسد.

به منظور تحقق طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی کشور و واسپاری 50 ماموریت ویژه از بسته های تحول و نوآوری در علوم پزشکی به مناطق آمایشی مختلف کشور، سومین نشست کارگروه توسعه علوم مامایی و باروری در یزد برگزار می شود.

نمایش اخبار 561 تا 565 از 565