روز به روز با پزشک خانواده/همایش تبیین پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری
Flash is required!

صوت و تصویر

تیزر همایش تبیین پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری یزد-سالن همایش های دانشجویی باقر العلوم(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزدروز به روز با پزشک خانواده/مصاحبه با آقاي دكتر شريعتي قائم مقام معاونت بهداشتي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
Flash is required!

رییس ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده در مصاحبه با پايگاه خبري وب دا به معرفي طرح پزشك خانواده پرداختبرنامه رادیوی پزشک خانواده با حضور ریاست محترم دانشگاه
  • Flash is required!

برنامه پزشک خانواده

برنامه رادیوی پزشک خانواده با حضور ریاست محترم دانشگاه بخش اول /کلیاتی در مورد اجرای پزشک خانواده و نظام ارجا در مناطق شهریبرنامه رادیوی پزشک خانواده با حضور معاونت بهداشتی دانشگاه
  • Flash is required!

برنامه پزشک خانواده

برنامه رادیوی پزشک خانواده با حضور ریاست محترم دانشگاه بخش اول /کلیاتی در مورد اجرای پزشک خانواده و نظام ارجا در مناطق شهری