آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد امور حفاظتی بیمارستان شهید صدوقی را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد و دانشکده پرستاری را از طريق مناقصه به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از...

  آگهی اصلاحیه پیرو آگهی مناقصه امور حفاظتی بیمارستان افشار بدینوسیله ماده 7 اسناد مناقصه بشرح ذیل اصلاح میگردد ب) محتوی پاکت ب مواردی که باید داخل پاکت ب گذاشته و ارسال گردد 1- تصویر مجوز فعالیت دارای اعتبار از مراجع ذی...

آگهي مناقصه   دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد امور حفاظتی بیمارستان افشار را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي...

آگهي فراخوان   دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد پروژه پارکینگ طبقاتی بیمارستان شهید رهنمون واقع در خیابان فرخی ، با برآورد 8000 مترمربع و ظرفیت 250 خودرو را از طريق قرارداد مشارکت بصورت بلند مدت(ده ساله) به بخش...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد امور تغذیه بیمارستان شهید صدوقی را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي...

  آگهی اصلاحیه پیرو آگهی مناقصه واگذاری خدمات نقل و انتقال بیماران بیمارستانهای تابعه باطلاع کلیه مناقصه گران میرساند مواعد زمانی مناقصه بشرح ذیل اصلاح میگردد : -         مهلت تحویل اسناد لغایت روز یکشنبه مورخ 12/10/95 تمدید...

  آگهی اصلاحیه پیرو آگهی مناقصه واگذاری خدمات نقل و انتقال بیماران بیمارستانهای تابعه باطلاع کلیه مناقصه گران میرساند اسناد مناقصه بشرح ذیل اصلاح میگردد بند 7-6 حمل و نقل بیماران در اعزام شهرستانها (بجز مسیر اردکان - میبد) در...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد خدمات بخش رختشویخانه بیمارستان شهید رهنمون را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید رهنمون را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و...

نمایش اخبار 1 تا 10 از 110
<< ابتدا < قبلی 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 بعدی > انتها >>
مهمترین عناوین خبری