آگهی اصلاحیه مناقصه پیروآگهی مناقصه خرید خدمات مدارک پزشکی بیمارستان ضیایی اردکان به شماره 130034 مورخ 11/06/97 به اطلاع کلیه شرکت کنندگان میرساند اصلاحاتی به شرح ذیل در اسناد مناقصه صورت گرفته است، ضمناً کلیه شرکت کنندگان در...

  پیروآگهی مناقصه غذای معاونت دانشجویی به شماره 130102به اطلاع کلیه شرکت کنندگان میرسانداصلاحات به شرح ذیل در اسناد مناقصه و قرارداد صورت گرفته است و بندهای که در اسناد و قرارداد با اصلاحیه مغایرت داشته باشد کن لم  یکن می...

  آگهی اصلاحیه مناقصه پیروآگهی مناقصه خدمات مدارک پزشکی بیمارستان شهید صدوقی به شماره اسناد 130098به اطلاع کلیه شرکت کنندگان میرساند جدول ذیل (برگ پیشنهاد قیمت) را داخل پاکت ج قرار گیرد . قیمت پیشنهادی مجموع قیمت...

  آگهی اصلاحیه مناقصه پیروآگهی مناقصه خدمات مدارک پزشکی بیمارستان شهید رهنمون130088به اطلاع کلیه شرکت کنندگان میرسانداصلاحات به شرح ذیل در اسناد مناقصه صورت گرفته است .ضمناً کلیه شرکت کنندگان باید اصلاحیه مورد نظر را در نظر...

  آگهی اصلاحیه مناقصه پیروآگهی مناقصه خدمات نظافتی مراقبتی بیمارستان شهید صدوقی به شماره 130100به اطلاع کلیه شرکت کنندگان میرسانداصلاح به شرح ذیل در اسناد مناقصه و قرارداد صورت گرفته است ،ضمناً کلیه شرکت کنندگان در مناقصه...

  آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله به بخش خصوصی واگذار نماید .متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایتSSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد...

  آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله به بخش خصوصی واگذار نماید .متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایتSSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد مربوطه...

  آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله به بخش خصوصی واگذار نماید .متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایتSSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد مربوطه...

  آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله به بخش خصوصی واگذار نماید .متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایتSSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد مربوطه...

  آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله به بخش خصوصی واگذار نماید .متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایتSSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد مربوطه...

نمایش اخبار 1 تا 10 از 203
<< ابتدا < قبلی 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 بعدی > انتها >>
مهمترین عناوین خبری