آگهي اصلاحیه مناقصه پیرو آگهی مناقصه خدمات نقل و انتقال بیماردر بیمارستان های تابعه به اطلاع کلیه شرکت کنندگان می رساند، شرایط مناقصه به شماره 2734مورخ08/01/97 به شرح ذیل اصلاح می گردد.بدیهی است کلیه شرکت کنندگان در مناقصه...

آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد دارد خدمات نقل و انتقال بیمار،بیمارستان های  واحدهاي تابعه خود را از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از...

  پیرو آگهی مناقصه ایاب و ذهاب تمام وقت اداری و مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی به اطلاع کلیه شرکت کنندگان می رساند، اسناد و شرایط مناقصه به شماره 266694مورخ04/11/96 به شرح ذیل اصلاح می گردد.ضمنا کلیه شرکت کنندگان در...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد دارد سرويس اياب و ذهاب واحدهاي تابعه خود را به صورت تمام وقت اداري را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت...

  آگهي اصلاحیه مناقصه اصلاحیه مناقصه خرید ملزومات پزشکی بیمارستان شهید صدوقی بدینوسیله اسناد و شرایط مناقصه شماره 250645مورخ17/10/96 با توجه به بند 21 شرایط عمومی مناقصه به شرح ذیل اصلاح می گردد: جدول ارائه شده در اسناد و...

  آگهي اصلاحیه مزایده پیرو آگهی مزایده خودروهای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی به اطلاع کلیه شرکت کنندگان می رساند، اسناد و شرایط مزایده 12 دستگاه خودرو به شماره 253587مورخ20/10/96با توجه به بند 18 اسناد و شرایط مزایده به شرح...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی بیمارستان شهید صدوقی را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای از اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری نماید لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت...

استعلام بیمه مازاد گروهی درمان ادامه مطلب

  پیرو اسناد مزایده بوفه بیمارستان شهید صدوقی  بشماره 172728 مورخ 23/7/1396 کلاسور باز از اسناد مذکور حذف شده و نیاز به تحویل کلاسور باز توسط مزایده گران نمی باشد.  

  آگهی اصلاحیه پیرو  آگهی مزایده بوفه و پارکینک بیمارستان شهید صدوقی بدینوسیله به اطلاع می رساند شرایط اختصاصی مزایده مربوطه، اصلاحاتی صورت گرفته و کلیه مزایده گران موظف هستند با مراجعه به سایت مناقصات دانشگاه به آدرس  ذیل و یا...

نمایش اخبار 1 تا 10 از 124
<< ابتدا < قبلی 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 بعدی > انتها >>
مهمترین عناوین خبری