آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد خدمات سطح 1و2 بیمارستان شهید بهشتی تفت را از طريق مناقصه به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي برخوردار مي...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید دکتر رهنمون را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد خدمات سطح 1و2 بیمارستان فاطمه الزهراء(س)مهریز را از طريق مناقصه به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد خدمات مدارک پزشکی بیمارستان دکتر شهید رهنمون را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و...

  آگهی اصلاحیه پیرو  آگهی خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید صدوقی بدینوسیله به اطلاع میرساند با مراجعه به سایت مناقصات دانشگاه، اصلاحیه مورد نظر را دریافت نمایید. (www.ssu.ac.ir/tender)  

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد خدمات نظافت پژوهشکده علوم تولید مثل را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید صدوقی را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد خدمات طبخ وتوزیع غذای بیمارستان افشار و شهدای محراب  را از طريق مناقصه به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد خدمات حفاظتی بیمارستان فاطمه الزهراء(س)مهریز را از طريق مناقصه به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي برخوردار...

  آگهي اصلاحیه مناقصه پیرو اسناد مناقصه81648 مورخ11/04/96 خدمات سطح یک و دو بیمارستان شهید دکتر رهنمون اسناد مربوطه به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1-مستندات مربوط به حسابرسی دفاتر شرکت موضوع آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی...

نمایش اخبار 1 تا 10 از 110
<< ابتدا < قبلی 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 بعدی > انتها >>
مهمترین عناوین خبری