آگهی اصلاحیه پیرو  آگهی آژانس تمام وقت حوزه ستادی و مراکز تابعه بدینوسیله برگ پیشنهاد قیمت اصلاح می گردد کلیه مناقصه گران با مراجعه به واحد امور پیمان و قراردادهای دانشگاه اصلاحیه مورد نظر را دریافت نمایید  

  آگهي مزایده دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد واگذاری بوفه در بیمارستان شهیدصدوقی ، ساخت ، تجهیز و بهره برداری طرح بیمارستان مبنی بر ساخت مجموعه رفاهی و پارکینگ را از طريق مزایده عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد آژانس تمام وقت اداری حوزه ستادی و مراکز تابعه را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و...

  دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد تاسیسات بیمارستان       شهید صدوقی را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي برخوردار مي...

  دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد تاسیسات بیمارستان فاطمه الزهراء(س)مهریز را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي برخوردار...

  دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد تاسیسات بیمارستان شهید رهنمون را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي برخوردار مي باشند...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد خدمات نسخه پیچی و پرستای مرکز بهداشت شهرستان اشکذر را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد خدمات نظافت مرکز بهداشت شهرستان یزد را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد خدمات نسخه پیچی و پرستای مرکز بهداشت شهرستان یزد را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی  را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي...

نمایش اخبار 1 تا 10 از 143
<< ابتدا < قبلی 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 بعدی > انتها >>
مهمترین عناوین خبری