آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد چهاردستگاه سیستم وکیوم مرکزی جهت  بیمارستان شهید صدوقی را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای خریداری نماید لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و...

  آگهی مزایده عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در نظر دارد تعداد پنج دستگاه خودرو مازاد بر نیاز خود را بشرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی بفروش رساند نام خودرو مبلغ تضمین ( ریال) آمبولانس نیسان پاترول( 976 الف...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد یکدستگاه اکسیژن ساز جهت  بیمارستان شهید صدوقی را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای خریداری نماید لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد امور حفاظتی بیمارستان شهید صدوقی را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد امور حفاظتی بیمارستان شهید صدوقی را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد و دانشکده پرستاری را از طريق مناقصه به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از...

  آگهی اصلاحیه پیرو آگهی مناقصه امور حفاظتی بیمارستان افشار بدینوسیله ماده 7 اسناد مناقصه بشرح ذیل اصلاح میگردد ب) محتوی پاکت ب مواردی که باید داخل پاکت ب گذاشته و ارسال گردد 1- تصویر مجوز فعالیت دارای اعتبار از مراجع ذی...

آگهي مناقصه   دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد امور حفاظتی بیمارستان افشار را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي...

آگهي فراخوان   دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد پروژه پارکینگ طبقاتی بیمارستان شهید رهنمون واقع در خیابان فرخی ، با برآورد 8000 مترمربع و ظرفیت 250 خودرو را از طريق قرارداد مشارکت بصورت بلند مدت(ده ساله) به بخش...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد امور تغذیه بیمارستان شهید صدوقی را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي...

نمایش اخبار 1 تا 10 از 109
<< ابتدا < قبلی 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 بعدی > انتها >>
مهمترین عناوین خبری