آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایت SSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد...

آگهی اصلاحیه مناقصه خدمت ایاب و ذهاب تمام وقت اداری حوزه ستادی و مراکز تابعه دانشگاه ادامه مطلب

  آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله به بخش خصوصی واگذار نماید .متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایتSSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد...

  آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایت SSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد...

آگهی اصلاحیه خرید دستگاه vrf اردکان m1 m2 m3 m4

  آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را  از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به بخش خصوصی واگذار نماید .متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایتSSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد...

  آگهی اصلاحیه مناقصه پیروآگهی مناقصه خدمات نسخه پیچی داروخانه چمران به شماره اسناد 273027به اطلاع کلیه شرکت کنندگان میرسانداصلاح به شرح ذیل در اسناد مناقصه صورت گرفته است .ضمناً کلیه شرکت کنندگان باید  با در نظر گرفتن اصلاحیه...

  آگهی اصلاحیه مناقصه پیروآگهی مناقصه خدمات نظافتی مراقبتی بیمارستان افشار به شماره 266394 مورخ 07/11/97 به اطلاع کلیه شرکت کنندگان میرساند اصلاحاتی به شرح ذیل در اسناد مناقصه صورت گرفته است، ضمناً کلیه شرکت کنندگان در مناقصه...

  آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله به بخش خصوصی واگذار نماید .متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایتSSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد...

  آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله به بخش خصوصی واگذار نماید .متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایتSSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد...

نمایش اخبار 1 تا 10 از 208
<< ابتدا < قبلی 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 بعدی > انتها >>
مهمترین عناوین خبری