-->
تولد نوزاد به دست تکنسینهای اورژانس
دوشنبه 9 فروردين 1395 09:07

نوزادی بر روی دست تکنسین اورژانس چشم به جهان گشود


به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد در روز یکشنبه هشتم فروردین ماه ساعت 8 بامداد طی تماس با مرکز اورژانس یزد و درخواست کمک مبنی بر زایمان خانمی23  ساله در بخش زارچ یزد یک واحد امدادی از پایگاه منطقه هفت به محل اعزام شد .

تکنسین های اورژانس پس از رسیدن به منزل مورد نظر، مشاهده کردند که زایمان در شرف انجام است . خوشبختانه زایمان موفق با کمک دو تکنسین اورژانس صورت گرفت  و پس از زایمان مادر و نوزاد با عدد آپگار 10 در سلامت کامل جهت اقدامات تکمیلی و درمانی بعدی به بیمارستان افشار انتقال یافتند .

دکتر احمد دهقان رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد از آقایان حبیب بنادکوکی و امیر حسین محمودی که در این ماموریت شادی آفرین شرکت داشتند تشکر و قدردانی کرده و برای کلیه پرسنل اورژانس آرزوی موفقیت و سربلندی نمود  .


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.