-->
اهدای یک دستگاه دیالیز به بیمارستان تفت
سه شنبه 12 دي 1396 09:47


 

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه- حسین زارع باغبیدی، به یادبود دخترش مرحومه نجمه زارع باغبیدی یک دستگاه دیالیز به مبلغ 57 میلیون و 700 هزار تومان به بخش دیالیز بیمارستان شهید بهشتی تفت اهد کرد.

 


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.