-->
يست و ششمين ايثار ماندگار در سال ٩٦
شنبه 21 بهمن 1396 13:42


 

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد و به نقل از قاسمی مسئول فراهم آوری اعضا  بیست و ششمین اهدا عضو در سال 96 با ایثار و فداکاری مرحوم حسین دریس 40ساله اهل آبادان و ساکن یزد در بیمارستان شهید دکتر رهنمون بوقوع پیوست .

با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان نمازی شیراز نجات بخش جان بيماران نيازمند گردید.

روحش شاد

 


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.