-->
بيست و هفتمين ايثار ماندگار سال جاري انجام شد
دوشنبه 23 بهمن 1396 10:20


 

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد و به نقل از قاسمی مسول فراهم آوری اعضا  بیست و هفتمین اهدا عضو در سال 96 با ایثار و فداکاری مرحوم سید اصغر میری عقدا جانباز آزاده و فداکار 53ساله اهل  و ساکن یزد در بیمارستان شهید دکتر رهنمون بوقوع پیوست .

با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده  اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان ابن سینا نجات بخش جان هموطنان گردید.

 


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.