-->
استقرار ایستگاه سلامت و پايش مراجعين
دوشنبه 23 بهمن 1396 10:27


 

همزمان با دهه مبارک فجر ایستگاه سلامت و آموزش همگانی در بیمارستان شهید دکتر رهنمون برپا و  بیش از ۳۰۰ نفر از مراجعین پایش شدند.در این فعالیت بروشور های تغذیه ای، طب گیاهی و دستورالعمل های استفاده از دستگاه قند خون چاپ و در اختیار  مراجعین قرار گرفت.فدایی مسئول آموزش همگانی بیمارستان شهید دکتر رهنمون در این رابطه گفت:در اين طرح، ضمن ارائه کتابچه های آشنایی با بیماریهای قند و فشار خون، اساتید طب ایرانی دانشگاه مطالب لازم و ضروری را در اختیار متقاضیان قرار دادند.

 


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.