-->
بيست و هشتمين اهداي عضو سال جاري انجام شد
دوشنبه 14 اسفند 1396 11:27


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد و به نقل از قاسمی مسئول واحد فراهم آوری اعضا، بیست و هشتمین اهدا عضو در سال 96 با ایثار و فداکاری مرحوم سجاد کفایی تفرشی نژاد 21ساله اهل و ساکن یزد در بیمارستان شهید دکتر رهنمون بوقوع پیوست .با این اقدام خداپسندانه و رضایت  خانواده اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان شهید صدوقی و بیمارستان ابن سینا شیراز نجات بخش جان هموطنان گردید.


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.