-->
اجلاس معاونين توسعه مديريت منابع دانشگاههاي قطب هفت کشور برگزار شد
چهارشنبه 16 اسفند 1396 13:24

اجلاس معاونين توسعه مديريت منابع دانشگاههاي علوم پزشكي قطب هفت كشور ( يزد، كاشان، اصفهان و شهركرد) برگزار شد.


به گزارش وب دا- يزد- امور رفاهي و درماني كاركنان، بررسي وضعيت بيمه هاي تكميلي، بازنشستگي پيش از موعد مشاغل سخت و زيان آور و سياست هاي وزارت متبوع در به كارگيري نيروهاي اداري- مالي از مهمترين محورهاي اين نشست يك روزه بود.


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.