-->
بيست و نهمين اهداي عضو سال جاري انجام شد
شنبه 19 اسفند 1396 11:54


 

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد و به نقل از قاسمی مسول فراهم آوری اعضا بیست و نهمین اهدا عضو در سال 96 با ایثار و فداکاری مرحوم ابوالفضل دهانی 30ساله اهل و ساکن شهرستان خاتم - (هرات )در بیمارستان شهید دکتر رهنمون بوقوع پیوست  .

 

با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان ابن سینا شیراز نجات بخش جان هموطنان گردید

 


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.