-->
دومين ايثار ماندگار سال ٩٧ انجام شد
چهارشنبه 15 فروردين 1397 11:31


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد و به نقل از قاسمی مسئول فراهم آوری اعضا، دومین اهدا عضو در سال 97 با ایثار و فداکاری مرحومه مرضیه دهقانی فخرآباد 37ساله  اهل و ساکن اردكان در بیمارستان شهید دکتر رهنمون به وقوع پیوست.

با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان سینای شیراز نجات بخش جان هموطنان شد.

روحش شاد


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.