-->
معاون بهداشتي دانشگاه:شناسايي شش كانون آنفلونزاي فوق حاد پرندگان از ابتداي سال جاري
پنجشنبه 16 فروردين 1397 19:01


معاون بهداشتي دانشگاه در نشست كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان كه با حضور معاون سياسي- امنيتي استاندار، فرمانداران و مسئولين دانشگاه برگزار شد از شناسايي شش كانون آنفلونزاي فوق حاد پرندگان از ابتداي سال جاري خبر داد.

به گزارش وب دا- يزد- محمد حسن لطفي با اعلام اين خبر افزود: در سال گذشته هم تعداد ١٢ كانون آنفلونزاي فوق حاد پرندگان كشف و مهار شد و عدم تكرار اين كانونها با مشاركت همه ي دستگاههاي ذيربط استان از جمله اداره دامپزشكي و همراهي مردم استان ميسر شده است.

وي تصريح كرد: تاكنون هيچگونه آلودگي انساني از نوع جديد آنفلونزاي فوق حاد پرندگان در استان مشاهده نشده و علت اين امر، پيشگيري به موقع بوده و موارد شبه آنفلونزايي هم با مراقبت ويژه در بيمارستانهاي استان، منفي گزارش شده است.

رييس مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت هم كه در نخستين كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان در سال جديد حضور داشت گفت: از جمله دستاوردهاي دانشگاه علوم پزشكي يزد در خصوص بيماري آنفلونزا، شناسايي كانونهاي آنفلونزاي فوق حاد پرندگان و مهار آنها بوده است.

دكتر گويا اظهار داشت: كليه كشورهاي منطقه خاورميانه درگير اين بيماري بوده اند و اقدامات متعددي به منظور مهار اين بيماري صورت گرفته و چنانچه اين اقدامات هدفمند و علمي بوده باشند شاهد فروكش كردن آن در منطقه خواهيم بود.

وي مهمترين و اثربخش ترين راه پيشگيري و مهار اين بيماري را مشاركت و همكاري كليه ي دستگاههاي ذيربط و همچنين مردم برشمرد.


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.