-->
بازرس کل استان یزد :عملکرد بیمارستان شهید صدوقی یزد رضایت بخش است
پنجشنبه 23 فروردين 1397 14:26


بازرس کل استان یزد دکتر طالبی طی بازدید خود از بخش های مختلف بیمارستان شهید صدوقی یزد عملکرد این مجموعه بیمارستانی را رضایت بخش ارزیابی نموده و ارتقای وضعیت و رسیدن به وضعیت مطلوب را مطالبه نمود .

دکتر طالبی پس از بازدید ازبخش های متعددو متنوع بیمارستان شهید صدوقی یزد نشستی با حضور ریاست دانشگاه ، رییس اداره ارزیابی عملکرد دانشگاه و تیم مدیریتی بیمارستان برگزار نمود و ضمن این نشست گفت : بیمارستان شهید صدوقی با توجه به گستردگی خدمات و تنوع فعالیت ها عملکرد رضایت بخشی داشته است و هدف از بازدید ارتقای بیمارستان به وضعیت مطلوب می باشد .

گفتنی است تیم بازرسی استان یزد به مدت 45 روز در بیمارستان شهید صدوقی حضور می یابند و عملکرد این مجموعه را مورد ارزیابی قرار می دهند .


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.