-->
حضور بسیج جامعه پزشکی در شهرستان بهاباد
پنجشنبه 30 فروردين 1397 14:20

با حضور متخصصین بسیج جامعه پزشکی درشهرستان بهاباد، شهروندان بهابادی از خدمات رایگان این اکیپ تخصصی بهرمنده شدند.


با حضور متخصصین بسیج جامعه پزشکی  در بیمارستان حکیم بهابادی ، 197 نفر  از خدمات رایگان بهرمنده شدند.

در این بیمارستان که اکیپی متشکل از متخصص قلب ،ارتوپد،اطفال و روانپزشک حضور داشتند، بیماران خودرا به صورت رایگان ویزیت کردند.

متخصص قلب 63 نفر ، متخصص ارتوپد57 نفر، متخصص اطفال62 نفر و روانپزشک  15 نفر  به صورت رایگان ویزیت شدند.

 

 

 

 


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.