-->
پنجمين ايثار ماندگار سال جاري انجام شد
سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 13:49


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد و به نقل از قاسمی مسئول فراهم آوری اعضا پنجمین اهدا عضو در سال 97 با ایثار و فداکاری کودک خردسال مرحوم ابوالفضل کارگر 8ساله اهل و ساکن یزد در بیمارستان شهید صدوقی به وقوع پیوست.

با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان سینای شیراز نجات بخش جان هموطنان گردید.

روحش شاد


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.