-->
ششمين ايثار ماندگار سال جاري انجام شد
چهارشنبه 2 خرداد 1397 15:44


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد و به نقل از قاسمی مسئول فراهم آوری اعضا ششمین اهدا عضو در سال 97 با ایثار و فداکاری مرحوم سالار سرور 15ساله اهل و ساکن شهرستان ابرکوه در بیمارستان شهید دکتر رهنمون به وقوع پیوست.با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان ابن سینای شیراز نجات بخش جان هموطنان گردید.

روحش شاد


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.