-->
هفتمین ایثار ماندگار سال جاری انجام شد
دوشنبه 21 خرداد 1397 14:11


 

هفتمین ایثار ماندگار سال جاری انجام شد

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه وبه نقل از قاسمی مسئول واحد فراهم آوری اعضا، هفتمین اهدای عضو در سال جاری با ایثار و فداکاری مرحوم علی گل بغداد آباد 70 ساله اهل و ساکن شهرستان مهریز در بیمارستان شهید دکتر رهنمون انجام شد. با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده ی بیمار، یکی از اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان ابن سینای شیراز نجات بخش جان هموطنان نیازمند شد.

روحش شاد

 


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.