-->
نهمين ايثار ماندگار سال جاري انجام شد
پنجشنبه 31 خرداد 1397 20:14


 

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد و به نقل از قاسمی مسئول فراهم آوری اعضا نهمین اهدا عضو در سال 97 با ایثار و فداکاری مرحومه نصرت پورجان آبادی 60 ساله اهل و ساکن یزد در بیمارستان شهید دکتر رهنمون به وقوع پیوست.

با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده یکی از اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان ابن سینای شیراز نجات بخش جان هموطنان نيازمند شد.

روحش شاد

 


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.