-->
دهمين ايثار ماندگار سال ٩٧ انجام شد
شنبه 2 تير 1397 15:15


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد و به نقل از قاسمی مسئول فراهم آوری اعضا دهمین اهدا عضو در سال 97 با ایثار و فداکاری مرحوم علی مولوی 61 ساله اهل و ساکن شهرستان اردکان در بیمارستان شهید دکتر رهنمون به وقوع پیوست.با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده یکی از اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان ابن سینای شیراز نجات بخش جان هموطنان شد.

روحش شاد


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.